Menú

El dret de desistiment

El dret a desistiment és la facultat que s'atorga a una persona consumidora per tal que pugui deixar sense efecte el contracte que s'hagi celebrat amb l'empresari, sense justificació ni penalització de cap tipus. El dret de desistiment legal, però, només és aplicable en els contractes celebrats a distància i fora d'establiment comercial, com ara la contractació telefònica o per mitjans electrònics i aquells contractes en els que hi ha la presència de les dues parts però la contractació es fa en el domicili de la persona consumidora o en excursions organitzades, en llocs d'esbarjo, etc. El dret de desistiment també pot oferir-lo voluntàriament l'empresari, però llavors parlem de desistiment contractual.

Terminis de desistiment legal i contingut

El termini és de 14 dies naturals que es comencen a comptar a partir de l'endemà de la celebració del contracte, en el cas de contractes de serveis, i a partir de l'endemà en que la persona consumidora rep el bé, en el cas dels contractes de venda de productes. Però en el cas de contractes celebrats en visites no sol·licitades efectuades per l'empresari en el domicili del consumidor o en excursions organitzades per l'empresari amb l'objectiu de vendre béns o serveis, aquest termini és de 30 dies.

L'empresari ha d'informar per escrit en el document contractual, de manera clara, comprensible i precisa, del dret de desistir del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici. També ha de lliurar un document de desistiment on consti el nom de la persona a qui ha d'enviar-se i les dades d'identificació del contracte i dels contractants. El termini de 14 dies naturals s'amplia a 12 mesos després de la data d'expiració del desistiment inicial, en el cas que l'empresari no hagués complert amb el deure d'informació i documentació sobre el dret de desistiment.

El desistiment es podrà acreditar per mitjà de carta certificada, burofax, o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Retorn dels diners

L'empresari estarà obligat a retornar els diners en el període màxim de 14 dies naturals des de que n'és coneixedor de l'exercici del dret de desistiment per part de la persona consumidora. Transcorregut aquest termini sense que hagi recuperat els diners abonats, la persona consumidora té dret a reclamar-ho per duplicat.

Cost

L'exercici del dret de desistiment és gratuït llevat d'un seguit d'excepcions en les quals la persona consumidora pot haver d'assumir un seguit de despeses:

  1. Si la persona quan va adquirir el bé va seleccionar expressament una modalitat de lliurament concreta que era més costosa que la modalitat de lliurament ordinària.
  2. Si no s'ha informat a la persona consumidora abans de la contractació de les despeses de devolució.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord