Menú

Consum

Què és consum?

El Codi de Consum de Catalunya parla de consum quan es donen les següents condicions:

-Hi ha una relació de consum (comercialització de béns i/o prestació de serveis) entre, d'una banda, empresaris, intermediaris o l'Administració com a prestadora de serveis i, d'altra banda, les persones consumidores.

-Aquesta relació inclou: la informació, l'oferta, la promoció, la publicitat, la comercialització, la utilització, la venda, i el subministrament de béns i serveis, i també les obligacions que se'n derivin.

No són temes de consum:

Conflictes laborals, drets civils, temes de convivència entre veïns i/o comunitats de propietaris, relacions amb l'administració pública, o quan un tema de consum estigui en procés de resoldre's per la via judicial o pugui esdevenir una qüestió penal.

Per a temes de convivència entre veïns podeu contactar amb l'Oficina de Mediació Comunitària i, per a aquells temes on estigui involucrada l'administració municipal podeu contactar amb la Defensora de la Ciutadania.

Què és consum?

Coneix els teus drets

Tenen la consideració de persona consumidora les persones físiques o jurídiques que comporen un producte o contracten un servei, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. A Catalunya, però, els drets i les obligacions del Codi de Consum també s'apliquen als treballadors autònoms i les microempreses quan contracten serveis bàsics (submnistrament d'aigua, llum, gas, telèfon, internet).

Les relacions de consum s'han de fonamentar en la bona fe i l'equilibri de posicions jurídiques entre l'empresa i les persones consumidores. Això comporta que no es puguin dur a terme pràctiques comercials deslleials o abusives ni tampoc incloure clàusules abusives als contractes.

Els drets que atorga el Codi a les persones consumidores tenen el caràcter de dret bàsic, són objecte d'una protecció especial i són irrenunciables, de manera que és nul qualsevol pacte que els exclogui. Els drets que protegeix el Codi de Consum són:

-Dret a la protecció de la salut i la seguretat.

-Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.

-Dret a la indemnització i reparació dels danys.

-Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.

-Dret a la informació, l'educació i la formació.

-Dret a la representació, consulta i la participació.

-Drets lingüístics.

Coneix els teus drets
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord